Skip to content Skip to navigation

Naujienos

Pateikta: 2018-12-19 (atnaujinta: 2018-12-19)

Mielieji,

 

Kartais pasaulis telpa

paukščio snape, meilė – ašaroje,

išsigelbėjimas – šypsenoje,

o Šv. Kalėdų tyla –

mažo angelo muzikoje

arba jaukioje bažnytėlės

langų šviesoje...

 

Sveikinu visus su Šventom Kalėdom ir artėjančiais Naujais metais.

Dėkoju už gražiai praleistus metus kartu, už pagarbą vieni kitiems, pasitikėjimą, supratimą.

Būkite visi laimingi, sveiki, laukiami ir mylimi.

 

Direktorė Zita Domarkienė

Pateikta: 2018-12-19 (atnaujinta: 2018-12-19)

  

     Šv. Kalėdos ypatingas metų laikas, kuris asocijuojasi su ramumu, jaukumu, gerumu. Norisi, kad švenčių laukimas būtų ypač gražus, įdomus mažiesiems, vaikams. Prieškalėdiniu laikotarpiu lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ buvo suorganizuotas adventinis rytmetys, kurio metu vaikai galėjo pajusti artėjančių švenčių nuotaiką.
     Baigiantis Advento laikui lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ „Šnekučių“, „Viščiukų“, „Kiškučių“, „Giliukų“ grupių vaikai sulaukė svečio – adventiniame rytmetyje apsilankė  vienuolis, brolis Bernardas. Susirinkę vaikai giedojo giesmeles, sakė maldeles, deklamavo eilėraščius apie stebuklingą, šventinį metų laiką – šv. Kalėdų stebuklo laukimą. Kadangi vaikams, dar nesuprantama tikroji krikščioniškoji advento prasmė, Brolis Bernardas, kalbėdamas apie šį paslaptingą laiką, vaikams sakė, kad svarbiausia paruošti savo širdeles gerumui. „Per Adventą ir ne tik per jį pasistenkime būti geresni: nesakyti draugui pikto žodžio, neužgauti jo, pasidalinti saldainiu, padėti, kai paprašo pagalbos. Tai tikrai nėra sunku. Tai geri darbeliai, kurie puošia mus, mūsų širdeles. O juos reikia daryti nebūtinai tik tada, kai nori gauti Kalėdų senio dovanų“, – kalbėjo brolis Bernardas. Jo žaismingai skaitomi eilėraščiai apie šėlstantį sniegą, pūgas, padėjo suprasti, kad šventė čia pat.
     Lopšelio-darželio direktorė Zita Domarkienė, dėkodama svečiui už apsilankymą, akcentavo, kad iš tiesų nenusigręžtume nuo gerumo, kad mes, suaugusieji, vaikams padėtume suprasti, kad kito nereikia skaudinti, užgauti, kad svarbu mokėti atsiprašyti.
     Adventinis rytmetys baigėsi visų vaikučių ir suaugusiųjų palaiminimu.
 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Birutė Lukošienė

Pateikta: 2018-12-18 (atnaujinta: 2018-12-18)
   
 
     ,,Drugelių“ (K. Kaunienė) ir ,,Skruzdėliukų“ (L.Stonkuvienė) grupės prisijungė prie eTwinning projekto ,,101 ne dalmantinas arba Dievas įsakė juos globoti“
Vienas iš šio projekto tikslų - ugdyti atjautą beglobiams gyvūnams bei motyvuoti šiems gyvūnams padėti ar juos priglausti.
     Tėveliai gausiai prisijungė prie ,,Gerumo akcijos“ ir mažiesiems mūsų draugams – gyvūnams, paaukojo maistelio, visko, kas šilta ir minkšta – paklotų ir kitokių gyvūnams reikalingų daiktų.
     O gruodžio 15 dieną su tėveliais aplankėme gyvūnų prieglaudą ,,Nuaras“ ir nuvežėme paaukotas dovanas.
 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laura Stonkuvienė
 
    


Pateikta: 2018-12-18 (atnaujinta: 2018-12-18)

     Šiuolaikinės ikimokyklinės  ugdymo įstaigos pagrindinis siekis užtikrinti kokybišką, tikslingą, į kiekvieną vaiką orientuotą ugdymą. Kad būtų užtikrintas vaikų visapusiškas, jų poreikius atitinkantis ugdymas, be galo svarbus įstaigoje dirbančių pedagogų, administracijos bei vaikų tėvų bendradarbiavimas. Tėvų lūkesčiai ikimokykliniam vaiko ugdymui yra labai skirtingi, todėl vienas aktualiausių uždavinių ikimokyklinio ugdymo mokytojams – suprasti vaikus, atpažinti jų poreikius, kurti kiekvieno vaiko individualumą atitinkančias ugdymo ir ugdymosi situacijas bei aplinkas. Suprasdama šiuolaikinio ikimokyklinio ugdymo iššūkius bei tai, kaip svarbu žinoti tėvų lūkesčius, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Zita Domarkienė inicijavo tėvų forumą, kuriame dalyvavo ugdymo įstaigą lankančių vaikų grupių tėvų atstovai, tėvų komiteto nariai.
     Susitikimo pradžioje direktorė trumpai pristatė lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pokyčius, įgyvendintas naujoves, darbo įstaigoje specifiką ugdant vaikus. „Galime pasidžiaugti, kad mūsų ugdymo įstaiga išgyvena teigiamus pokyčius: daug dėmesio skiriame atnaujinti lauko aplinkai, žaidimų aikštelėms, planuojama įrengti vaikams dar daugiau sūpynių, žaidimų įrenginių, kad vaikai lauke turėtų kuo daugiau veiklos, taip pat, kad būtų saugu, yra numatyta sutvarkyti aplinkos dalį, skirtą tik lopšelio amžiaus vaikams“, – kalbėjo Z. Domarkienė.
     Direktorė akcentavo, kad siekiant užtikrinti vaikų ugdymo kokybę įstaigoje dirba ne tik aukštos kvalifikacijos mokytojos, bet ir dvi logopedės, teikiančios vaikams reikalingą pagalbą, psichologė, konsultuojanti tėvus rūpimais klausimais, vedanti pamokėles vaikų grupėms bei paskaitas tėvams. „Siekdamos, kad vaikams ugdymas būtų patrauklus, kūrybiškas, turime nuostabius robotikos, anglų kalbos, gimnastikos, pramoginių šokių užsiėmimus, mokytojos dalyvauja tarptautiniame projekte e-Twinning, šiais metais prisijungėme prie kito tarptautinio projekto „Labas, pasauli“, organizuojama gerosios patirties sklaida, konferencijos, paskaitos. Siekiant užtikrinti bendradarbiavimą tarp įstaigų buvo įkurtas Respublikos lopšelių-darželių „Ažuoliukas“ sambūris“, – teigė direktorė, kviesdama į forumą susirinkusius tėvus išsakyti savo lūkesčius, pastebėjimus, pasiūlymus, kad ugdymo įstaigą lankančiams vaikams būtų užtikrintas visapusiškas ir kokybiškas ugdymas, kad jie jaustųsi saugiai ir gerai.

Pateikta: 2018-12-12 (atnaujinta: 2018-12-12)

     Visą gruodžio mėnesį tęsiasi Adventas – tai susikaupimo ir ramaus pabuvimo metas. Metas, kai norisi būti geram, nuoširdžiam, daryti gerus darbus, sakyti gerus žodžius... Ir taip susikaupus laukti pačios gražiausios metų šventės – Kalėdų.“ Tokiais žodžiais mokytoja Birutė Lukošienė pradėjo adventinę vakaronę „Sušildyk gerumu“, skirtą „Kiškučių“ grupės vaikučiams ir jų tėveliams.
     Į vakaronę susirinkę vaikai ir tėveliai pynė Advento vainiką, į kurį sudėjo gražiausias mintis, palinkėjimus, gerumo žodžius. Vaikai, sugiedoję adventinę giesmelę, padovanojo jų pačių pagamintus žibintus tėvams, kurie jais puošė vainiką dalindamiesi mintimis apie gerumą. Žibintų skleidžiama šviesa, vaikų giedamos giesmelės, sakomi eilėraščiai vakarui suteikė jaukumo, ramybės ir šilumos.
     Adventinis vainikas buvo papuoštas ne tik tėvelių pasidalintomis mintimis apie gerumą, bet ir konkorėžiais bei eglių šakelėmis, kurias vaikai sušildė savo mažų rankų ir širdelių šiluma. „Žiemą gamtoje visa tarsi apmiršta, sušąla, bet yra medžių, kurie žaliuoja visą žiemą. Tai eglė. Amžinai žaliuojanti, gyva šakelė, kuri reiškia gyvybę. Kankorėžiai – amžinai žaliuojančio medžio vaisiai. Kai kankorėžiai buvo lauke, jie buvo susiglaudę, o dabar jie išsiskleidė, nes pajuto šilumą. Kai mums kas parodo meilę, mes kaip tie kankorėžiai išsiskleidžiame ir norime vienas kitą apkabinti.  Nes juk tik meilė atveria žmonių širdis, atrakina gerumą“, – kalbėjo mokytoja B. Lukošienė. Po šių žodžių visi buvo pakviesti stipriai stipriai apsikabinti ir sušildyti vienas kitą savo gerumu ir meile.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Naujienos