Skip to content Skip to navigation

Naujienos

Pateikta: 2017-02-20 (atnaujinta: 2017-02-20)

GERBIAMI TĖVELIAI ,

Kretingos savivaldybės  visuomenės sveikatos  biuras

kovo 2 d. 16.30 įstaigos salėje organizuoja paskaitą su psichologu Evaldu Karmaza labai aktualia tema:

 

Kas yra pozityvi tėvystė?

 

Pozityvi tėvystė – plačiąja prasme tai įgyti įgūdžiai, kaip rūpintis vaiko sveikata, šeimos gerove, auklėti vaikus. Siaurąja prasme – tai mokėjimas šalinti netinkamą vaiko elgesį nebaudžiant.

 

Paskaitos metu psichologas aptars pagrindines pozityvios tėvystės taisykles:

·      Tikėti, kad vaikas nori bendrauti su tėvais;

·      Klausytis vaikų;

·      Nustatyti aiškias ribas ir leidimus;

·      Būti nuosekliems ir „tvirtiems“ sutarimų atžvilgiu;

·      Nesutarimus su vaikais vertinti kaip galimybę mokyti vaikus spręsti problemas ir priimti sprendimus;

·      Šalinti netinkamą elgesį;

·      Netaikyti fizinių bausmių;

·      Formuoti tinkamą elgesį;

·      Vaikus girti ir apdovanoti.

 

Norintys dalyvauti prašome registruotis tel. 8-445 79339, 

8 684 96944 , arba pas savo vaiko grupės auklėtoją.

Laukiame Jūsų skambučių.

                                      

 

                                                                                                                        VSP specialistė Vaidutė Šeirienė

Pateikta: 2017-01-13 (atnaujinta: 2017-01-26)

 

Sausio 13 d. lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" bendruomenė dalyvavo visuotinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija"

​Direktorės pavaduotoja ugdymui
Liucija Lengvinienė
 
 
 

Pateikta: 2017-01-12 (atnaujinta: 2017-01-12)

Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-131. (Sprendimas galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.)

                  Centralizuotos tėvų (globėjų) prašymų registracijos ir gyventojų informavimo interaktyvios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų poreikio ir laisvų vietų rajono Mokyklose paieškos informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-547. (Dokumentas galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.)

Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (nauja redakcija), patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-280.  (Sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.)

Svarbiausi aprašo pakeitimai:

I.   Pakeistos vaikų priėmimo į rajono mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes priėmimo pirmenybės ir jos išdėstytos  kita tvarka:

Priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes laikomasi eilės pagal tėvų Prašymų registracijos datą ir turimas pirmenybes:

1.    vaikams, kuriems savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (Vaiko gerovės komisijos siūlymu) paskirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;

2.    vaikams, kurie auga šeimoje, įrašytoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą ir nėra ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas;

3.    vaikams, kurių vienas iš tėvų profesinės karo tarnybos karys (nauja);

Pateikta: 2016-11-21 (atnaujinta: 2016-11-21)
Š. m. lapkričio 11 d. mūsų įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupės ,,Drugelių“  priešmokyklinukai  nuvyko pas draugus, Klaipėdos ,,Žuvėdros“ lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Pušelės“  vaikučius.  Dalyvavo saviraiškos  šventėje ,,Oželis baltas“.  Juos paruošė meninio ugdymo mokytoja A. Varkojienė, auklėtoja K. Kaunienė, padėjo ugdytinių tėveliai.
Renginio dalyviai susipažino su lietuvių liaudies papročiais – paskutine rudens švente - Švento Martyno diena . Tai piemenų ganiavos pabaigtuvės. Piemenys varydavo gyvulius į tvartus, baigdavosi lauko darbai. Šeimininkai atsiskaitydavo su piemenimis ir išleisdavo atostogų iki pavasario.  Piemenukai, norėdami  greičiau prišaukti žiemą ir ganiavos užbaigą, švęsdavo   Baltojo oželio šventę.
Pateikta: 2016-10-26 (atnaujinta: 2016-10-26)

     

          Š. m. spalio 11 d. įstaigoje įvyko respublikinis teorinis-praktinis seminaras ,,Judrieji žaidimai -  natūralus vaiko judėjimo poreikio tenkinimo būdas“. Seminarą finansavo Sveikatos apsaugos ministerija. Dalyvavo respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai" nariai-Klaipėdos, Telšių, Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas", ,,Voveraitė" ir kitų rajonų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai. Semonaro lektorė-asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai" prezidentė Danutė Jakučiūnienė akcentavo judriųjų žaidimų svarbą vaiko asmenybės raidai, jo saviraiškai, socialinių gebėjimų ugdymui. Pristatė ir praktinę ir teorinę judriųjų žaidimų organizavimo ir vykdymo patrirtį. Seminare išsamiai nagrinėti judriųjų žaidimų tikslai ir vieta vaikų ugdymo procese, judriųjų žaidimų taikymo būdai, formos įvairiose kūno kultūros formose (kūno kultūros valandėlėse, ryto mankštoje, pramogose, sporto pramogose, gryname ore ir kt.). Išskirtas žaidimų organizavimas su nestandartiniu inventoriumi.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Liucija Lengvinienė

Pateikta: 2016-10-11 (atnaujinta: 2016-10-11)

18-ąjį kartą ,,Pajūrio naujienų" redakcijos surengtoje Moliūgo šventėje mūsų lopšelio-darželio kolektyvas laimėjo trečią vietą ir metinę ,,Pajūrio naujienų" prenumeratą.

Pateikta: 2016-10-04 (atnaujinta: 2016-10-04)

Lietuvos Sveikatos informacijos centro bei visuomenės sveikatos centrų pateikiamų ataskaitų duomenys rodo, kad žymiai išaugo vaikų, turinčių regos, laikysenos, virškinimo sutrikimų, sergančių nervų sistemos ir jutimo organų ligomis skaičius, vaikų populiacijoje  taip pat padaugėjo psichikos ir elgesio sutrikimų (http://sic.hi.lt).

Būti tėvais yra sudėtingas uždavinys ir kartais suabejojame savo poelgių veiksmingumu. Nėra vienos instrukcijos, kaip užauginti teisingą žmogų, todėl visada pravartu rasti kitą požiūrio tašką ir pažvelgti į savo vaikutį ir save iš šalies, numatyti kitokius elgesio būdus.

Nuo 2016 metų rugsėjo  mėnesio  į mūsų įstaigą atvyksta Monika Pranauskienė, Kretingos rajono švietimo centro Psichologinės pedagoginės pagalbos skyriaus psichologė.

Rekomenduojame  kreiptis  dėl kvalifikuotos psichologinės pagalbos, jei:

nesutariate su vaiku;

vaiko elgesys ir savijauta kelia nerimą;

turite specialių poreikių vaiką, kuriam reikia save tobulinti;

šeimoje vyksta/įvyko skyrybos, išgyvenate netektis ar kitas krizes.

Psichologės Monikos Pranauskienės

 darbo laikas  lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“:

Ketvirtadienis  8:00 – 13:00  val.

Tikslus konsultacijų laikas derinamas asmeniškai. Jei norite, kad su Jūsų vaiku dirbčiau individualiai ar stebėčiau grupėje, pasirašykite prašymą (prašymo forma pridedama. Prašymo formą turi grupių auklėtojos). Prašyme  nurodykite, kaip su jumis susisiekti – telefono numerį, ar el. pašto adresą.

Viskas, kas vyksta tarp psichologo ir kliento, yra konfidencialu, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai kyla pavojus asmens/-ų sveikatai ar gyvybei, turtui.

Registracija  el. paštu: monika.pranauskiene@kretingosrsc.lt

Pateikta: 2016-09-26 (atnaujinta: 2016-09-26)

         Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo grupių ,,Drugeliai“, ,,Skruzdėliukai“, ,,Bitutės“, ,,Giliukai“ priešmokyklinio  - ,,Šnekučiai“, ,,Pelėdžiukai“  ugdytiniai dalyvavo Lietuvos sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro akcijoje „Apibėk mokyklą“. Akciją organizavo auklėtojos Kristina Kaunienė, Laura Stonkuvienė, Kretingos r. visuomenės sveikatos centro specialistė Vaidutė Šeirienė. Akcijos tikslas – paskatinti vaikus kuo daugiau judėti, pagerinti jų fizinę ir psichinę sveikatą.  Akcijos trukmė – 2 savaitės. Pirmąjį akcijos rytmetį vaikai  rinkosi į įstaigos kiemą, papuoštą vėliavėlėmis ir balionais. Lauke pabuvoję, atsipalaidavo,   tapo žvalesni, grįžo į grupes pilni gerų emocijų. 

Pateikta: 2016-09-26 (atnaujinta: 2016-09-26)

Šiais mokslo metais įstaigoje  vykdomas projektas, kurio tikslas - ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinant sportuoti, aktyviau judėti. Skatinti tėvus aktyviau įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, bendrus sportinius renginius, rytines mankštas. Projekto iniciatorės, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Laura Stonkuvienė, Kristina Kaunienė, Kretingos rajono  visuomenės sveikatos biuro specialistė Vaidutė Šeirienė, pirmąją gegužės mėnesio savaitę pakvietė visus  -  ugdytinius,  jų tėvelius, pedagogus prisijungti prie Judėjimo savaitės ir aktyviai dalyvauti bendrose rytinėse mankštose lopšelio - darželio kieme. Vaikams labai patiko mankštos gryname ore. Smagu, kad mankštose ne tik  dalyvavo  ugdytinių tėveliai, bet dalis jų organizavo ir pravedė mankštas  - vieną rytą mankštą pravedė ,,Pelėdžiukų" grupės Urtės tėvelis - Paulius Šakinis, kuris parodė mankštą su krepšininko mankštos elementais, kitą rytą prisijungė ,,Viščiukų" ir ,,Skruzdėliukų" mergaičių - Mėtos ir Lėjos tėtis - Valdemaras Knieža, kuris  pravedė mankštą su savigynos elementais. 

Pateikta: 2016-09-26

   Balandžio 20 d. lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“  metodiniame kabinete įvyko netradicinė edukacinė pamoka „Išgirskime tylą“, skirta Tarptautinei kovos su triukšmu dienai paminėti. Pamoką organizavo ir vedė auklėtoja Edita Verbienė. Dalyvavo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai. Pamokos metu vaikams buvo pateikti pagrindiniai triukšmo šaltiniai, paaiškinta  triukšmo žala žmogui.  Vaikai stebėjo filmą, kurio metu klausėsi ramios muzikos, jūros ošimo, upelio čiurlenimo, medžių šlamėjimo, paukščių čiulbėjimo.  Suprato, kad naturalus gamtinis triukšmas nesukelia neigiamų emocijų. Priešingai, jis veikia žmogų raminančiai.   

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Naujienos