Skip to content Skip to navigation

Naujienos

Pateikta: 2017-12-21 (atnaujinta: 2017-12-21)

Pateikta: 2017-12-11 (atnaujinta: 2017-12-11)
 
    Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ ir „Skruzdėliukų“ grupės vaikams jų auklėtojos Kristina Kaunienė, Laura Stonkuvienė, Adolfina Grubliauskienė ir meninio ugdymo mokytoja Svajonė Razmuvienė suorganizavo šventinį adventinį rytmetį. Vaikai kartu su auklėtojomis dainavo adventines dainas, žaidė žaidimus, kalbėjo apie paslaptingą Advento laiką ir gražiausių metų švenčių šv. Kalėdų laukimo prasmę.
    Šventinį rytmetį pradėjusi auklėtoja K. Kaunienė pasveikino visus susirinkusius ir kvietė susiburti šiltam ir jaukiam pabuvimui kartu, kad švenčių laukimas būtų smagus ir prasmingas, nes juk Adventas–viltingo laukimo, susikaupimo, ramybės, klausimų ir atsakymų laikas.
Auklėtoja L. Stonkuvienė, įžiebusi pirmąją Advento žvakę, vaikams paaiškino, kokia yra šv. Kalėdų laukimo prasmė, kodėl svarbu per šį laikotarpį ir susikaupti, ir apmąstyti savo nuveiktus darbelius, pasakytus žodžius, kodėl svarbu gražiai elgtis ir nesipykti.
     Kokios yra Advento laikotarpio tradicijos, kokius darbus dirbo vyrai, moterys, vaikai, žaismingai pristatė auklėtoja A. Grubliauskienė. Vaikai sužinojo, kad per Adventą, kadangi vakarai buvo labai ilgi ir tamsūs, žmonės rinkdavosi vieni pas kitus vakaroti, plėšydavo plunksnas, ausdavo, verpdavo, pindavo tinklus, vaikai žaisdavo ramius žaidimus, o ilgus vakarus nuskaidrindavo ramios adventinės giesmės.

Pateikta: 2017-12-05 (atnaujinta: 2017-12-05)
    Pats reikšmingiausias ir tinkamiausias laikotarpis vaikų kalbai ugdyti yra ankstyvasis amžius. Darželyje daugėja vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, kuriems reikalinga logopedo pagalba. Įstaigoje tikslinga sudaryti sąlygas ankstyvajai (2-4 m.) vaikų kalbos sutrikimų prevencijai. Tai sistemingas tam tikrų pedagoginių poveikio metodų ir priemonių taikymas, siekiant užkirsti kelią kai kurių kalbos sutrikimų atsiradimui ar sumažinti jų atsiradimo tikimybę. Pagrindinis prevencijos principas-aktyvus tėvų, pedagogų ir specialistų bendravimas ir bendradarbiavimas, ieškant inovatyvių ir efektyvių darbo būdų.           
    Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio visus mokslo metus lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ toliau dalyvauja tęstiniame tarptautiniame tėvų ir pedagogų projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą“. Projekto tikslas: sudaryti palankias sąlygas ankstyvosios vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymui kalbos ugdyme. Projekte dalyvauja lopšelio grupių „Boružėlės“ (auklėtojos R. Šaulinskė ir L. Statnickienė), „Žvirbliukai“ (auklėtojos  D. Vaitkuvienė ir L. Statnickienė), „Ežiukai“ (auklėtojos V. Diburienė ir N. Narvilaitė) vaikai, tėvai, logopedė A. Domarkienė.

Pateikta: 2017-11-29 (atnaujinta: 2017-11-29)
    
 
Lapkričio  24 d. lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko neįprastas bruzdesys, nes „Giliukų“ ir „Skruzdėliukų“ grupių vaikai bei jų meninio ugdymo mokytoja Svajonė Razmuvienė ruošėsi vykti į Palangos lopšelį-darželį „Žilvinas“, kur vyko Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų dainos ir šokių konkursas „Šoku aš, dainuoji Tu-2017“. Į konkursą suvažiavo 12 grupių iš visos Lietuvos (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Telšių, Plungės, Kretingos ir Palangos lopšelių-darželių). Pasirodymus vertino kompetentinga komisija, kurią sudarė šokio ir muzikos ekspertai. Konkurso dalyviai stebėjo kitų vaikų pasirodymus ir su nekantrumu ir jauduliu laukė savojo. Pasirodymas sulaukė didelių ovacijų ir atnešė „Ąžuoliuko“ vaikams 2 vietą.
Dėkojame mūsų šauniesiems dainorėliams ir šokėjams: Domantui Adomaičiui, Rugilei Joniuškytei, Gintei Kazlauskaitei, Eglei Žvinklytei, Smiltei Viluckaitei, Urtei Šeputytei, Gabijai Danylaitei, Liepai Rimgailei, Martynai Indrišiūnaitei, Justui Pauriui.
 

Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui D. Bakstienė

Pateikta: 2017-11-14 (atnaujinta: 2017-11-14)

   

     Ankstų lapkričio rytą lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikai, mamos ir tėčiai, auklėtojos ir darbuotojai trumpam susirinko kieme, kur juos pasitiko Laumė Gabija (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Laima Jašinskienė) ir dievaitis Gabikis (muzikos mokytoja Svajonė Razmuvienė). Tėveliai kartu vaikais prisijungė prie iniciatyvos, skirtos Lietuvos šimtmečiui paminėti, kūrė žibintus tautine tematika. Tai nustebino gausa ir išmone, kūrybingumu, kruopštumu, atsakingumu žibintų kūrėjai.  Žibintų būta visokiausių: išdrožtų iš medžio, iškaltų iš metalo, išskobti iš moliūgų, nuspalvinto ir įvairiai dekoruoto stiklo, puoštų karpiniais, nėriniais - visų net neįvardysi. Vienuose žibintuose degė žvakės, o kituose ledo lemputės. Šis paslaptingas liepsnelių mirgėjimas labai patiko šventės šeimininkams Laumei ir Dievaičiui. Stebėjosi Gabija ir Gabikis, iš kur lopšelio-darželio kieme skiedrelių primėtyta, kas vis tai šen tai ten dundena, bilda, šiūrena. Klausinėjo vaikų, tėvelių, net prisijaukinimo dainą visi drauge padainavo ir, kur buvęs, kur nebuvęs, iš už mūsų bibliotekos-skaityklos išlindo Kaukutis (ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Birutė Lukošienė). Pasikvietė visi šventės dalyviai Kaukutį apsigyventi bibliotekoje-skaitykloje, saugoti ją, šildytis prie ugnelės, ją globoti ir ilgais žiemos vakarais skaityti knygelės.
    Dėkojame visiems, kad prisijungiate prie mūsų iniciatyvų, kartu su savo vaikais kuriate, dovanojate savo laiką. Džiaugiamės, jog mokote ir rodote įkvepiantį pavyzdį savo mažyliams!

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Bakstienė

Pateikta: 2017-11-03 (atnaujinta: 2017-11-13)

    Nuo spalio 1 d. Kretingos lopšelio-darželio ikimokyklinės „Giliukų“ ir ,,Drugelių" grupių ir švietimo (logopedo) pagalbą gaunantys šešerių metų vaikai ir jų auklėtojos Vaida Adomavičienė,Lina Valiuvienė, Kristina Kaunienė ir logopedė Audronė Domarkienė,  dalyvauja prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, kurį organizuoja Kelmės psichologinė pedagoginė tarnyba. Šio projekto tikslas-žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.
    Kiekvieną savaitę gvildename naujas temas bei susipažįstame su naujomis sąvokomis. Ir visą tai vyksta žaidimų metu. Turtinamas vaikų žodynas, tobulinama smulkioji motorika. Vaikai įgyja naujų gebėjimų, įgūdžių, naujos patirties, lavinamas loginis mąstymas. O svarbiausia-teigiamos emocijos kolektyvinėje veikloje.

 

 Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Vaida Adomavičienė
ir ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Kristina Kaunienė

 

Pateikta: 2017-10-25 (atnaujinta: 2017-10-25)

    Kas antri metai vyksta respublikinis Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“. Konkursas organizuojamas mokyklų, savivaldybių, regionų ir šalies lygmenimis. Dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes: priešmokyklinukai, 1-4 klasių mokiniai, 5-8 klasių mokiniai, 8-12 klasių mokiniai.
    Spalio 24 d. Kretingos sporto mokykloje rinkosi mažiausieji dalyviai-priešmokyklinukai. Iš viso varžėsi 11 komandų iš Kretingos rajono švietimų įstaigų. Konkurso metu vaikai dalyvavo viktorinoje, atliko įvairias užduotis apie sveiką mitybą, rungtyniavo judėjimo estafetėse.  Suaugusiesiems taip pat reikėjo atlikti pirmosios pagalbos suteikimo žmogui užspringus užduotį.

Pateikta: 2017-10-23 (atnaujinta: 2017-10-23)

    Apie profesijas su vaikais galima pradėti kalbėti jau nuo ankstyvosios vaikystės,  kuo anksčiau formuoti požiūrį į tam tikras specialybes. Siekdamos, kad kuo anksčiau vaikai susipažintų su profesijomis, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo auklėtojos suorganizavo išvykas į Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą bei Policijos komisariatą, kur vaikai susipažino ne tik su gaisrininko bei policijos darbuotojų darbo specifiką, bet ir prisiminė, kaip saugiai elgtis su ugnimi, kaip nepamiršti saugaus elgesio taisyklių gatvėje.
    Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ,,Skruzdėliukų“ (aklėtojos Laura Stonkuvienė ir Adolfina Grubliauskeinė), „Bitučių“ (auklėtoja Laima Jašinskienė) ir ,,Drugelių“ (auklėtoja Kristina Kaunienė) grupių  vaikus pasitiko inspektorius Egidijus Martinaitis, kuris parodė pažintinius filmus apie tai, kaip reikia saugiai elgtis su elektros prietaisais, kilus gaisrui ar esant jo pavojui, kokių priemonių imtis ir kur kreiptis, norint sulaukti gaisrininkų pagalbos.
Įdomiausia išvykos dalis vaikams buvo pažintis su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos automobiliais, kuriuose sudėta visa reikalinga įranga užgesinti gaisrams, gelbėti žmonėms, patekusiems į avarijas. Gaisrinės darbuotojas parodė gelbėtojų apsauginius, karščiui atsparius rūbus, leido palaikyti įrankius, užsidėti šalmus, apžiūrėti darbo priemones, įrankius, įlipti net į automobilių vidų.
    Darželio ugdytiniai turėjo galimybę išgirsti ir įdomų pasakojimą apie ugniagesio darbą: kokie pavojai tyko, per kiek laiko turi pasiruošti, apsirengti gaisrininko drabužius ir išvykti gesinti gaisro, kaip iškviečiami į avarijų vietas gelbėti sužalotų žmonių.
Išvykos metu  vaikai susipažino ir su priešgaisrinės tarnybos budinčios dalies patalpomis, kuriose gaisrininkai ilsisi, sportuoja, nes, norint gerai atlikti savo pareigą, reikia būti gerai fiziškai pasirengus.

Pateikta: 2017-10-23 (atnaujinta: 2017-10-23)

           Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo grupės „Nykštukai“ ir  „Kiškučiai“ vaikai dalyvavo vaikų saviraiškos projekte ,,Vaikų rankos džiugina žemę“, kurį organizavo Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“. Šis projektas skirtas ugdyti mažo žmogaus ekologinį sąmoningumą, tautinę savimonę, gebėjimą įsiklausyti į gamtą, pasijusti jos dalimi, ja grožėtis, puoselėti ir globoti. Renginio metu vaikai iš gamtinių medžiagų „audė“ juostą šimtaspalvę, kuri buvo skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui, tautiniam kostiumui ir lietuvių kalbos kultūros metams paminėti. Buvo smagu svečiuotis mokykloje-darželyje „Žibutė“ ir kartu su būriu naujų draugų kurti, žaisti ir smagiai pramogauti. 

 

 Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Agnė Stuopelienė

 

  

Pateikta: 2017-10-12 (atnaujinta: 2017-10-12)

    Knygos–neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Pagarba knygai ugdoma nuo pat mažų dienų. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenė siekdama, kad vaikas augtų su knyga, ja domėtųsi, darželio teritorijoje atidarė biblioteką-skaityklą. Į medinį namelį, kuriame įkurta biblioteka, vaikai nuo šiol galės ateiti paskaityti, pavartyti knygų, jomis džiaugti, pasidalinti įspūdžiais apie knygą su draugais.
    „Bibliotekos-skaityklos atidarymas mums yra neeilinis įvykis. Įkurti vietą, kurioje darželio vaikai galėtų rinktis ir skaityti knygutes, jas vartytų, buvo svajonė. Labai džiaugiuosi, kad ji išsipildė. Pačiai nuo mažens patiko skaityti, kai buvau mokytoja, stengiausi, kad mano mokiniai mėgtų ir skaitytų knygas. Dabar noriu, kad ir visi,  lankantys mūsų darželį, augtų su knygomis, pamėgtų jas skaityti“, –sveikindama visus, susirinkusius į bibliotekos-skaityklos atidarymą, kalbėjo lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Zita Domarkienė.
    Bibliotekos-skaityklos atidarymą žaismingai vedė renginio vedėjos–Pepė (Agnė Stuopelienė), Tepė (Svajonė Razmuvienė)  ir jūreivis (Lina Valiuvienė). O vaikus ypač pralinksmino ir džiugiai nuteikė šventėje apsilankęs dar vienas personažas–meškutė (Ingrida Butkevičienė), kuri dideliame lagamine atnešė dovanų–knygų.
Kad lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytiniai turės savo biblioteką, pasveikino ir M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktorė Birutė Karčauskienė bei bibliotekos Vaikų literatūros centro vyr. bibliotekininkė Danutė Žiobakienė, kurios vaikams, linkėdamos malonaus ir įdomaus skaitymo, įteikė dovanų-knygų.
    Pasveikinti darželio bendruomenės su bibliotekos atidarymu atėjo ir Kretingos rajono savivaldybės Švietimo skyriaus specialistė Lina Jadenkuvienė. Įteikdama dovanų knygų, linkėjo, kad knyga ir technologijų laikais išliktų įdomi, skaitoma, mylima, kad vaiko kasdienybėje jai būtų skirta svarbi vieta.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Naujienos