Skip to content Skip to navigation

Naujienos

Pateikta: 2017-03-17 (atnaujinta: 2017-03-27)

Pilietiškumo pamokėlė priešmokyklinio ugdymo grupėse ,,Pelėdžiukai“ ir ,,Šnekučiai“ skirta Kovo 11-ąjai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

Kaip tu myli savo Tėvynę? Saugau savo aplinką , kad būtų graži. Puošiu tėvynę sodindamas medį, gėlę. Branginu gimtąją kalbą- mokausi kalbėti taisyklingai ir vaizdingai.

Mylėsiu ją ir ginsiu nuo piktadario rankos. Nuo rankos pakeltos prieš mano tėvynės medelį, prieš gėlę ir paukštį, prieš margą pievos drugelį.

Mes, mažieji ąžuoliečiai, mokomės taip mylėti savo Tėvynę!

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Sigita Lubienė, Nijolė Narvilaitė

Pateikta: 2017-03-13 (atnaujinta: 2017-03-23)
      Kaip ir kiekvienais metais lopšelis - darželis ,,Ąžuoliukas" linksmai atšventė Užgavėnes. Pagal visas Užgavėnių šventės tradicijas kaukėti ir išradingai pasipuošę darželio bendruomenės nariai šventę pradėjo lankydami mažuosius darželio gyventojus. Vėliau visi sugužėjo  į darželio kiemą, kuriame susirinkę ir maži, ir dideli varė lauk pabodusią žiemą. Šventės metu  buvo šokama, žaidžiami žaidimai,  kepami blynai, vaišinamasi kvapnia arbata, linkima vieni kitiems kuo geriausių ir skalsiausių metų.Vyko įnirtinga Lašininio ir Kanapinio kova. Šventėje aktyviai dalyvavo visa darželio bendruomenė: gamino kaukes, ruošė vaišes Užgavenių šventei, o išvarę žiemą su kantrumu laukė prasidedančio pavasario.

 

 

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja Agnė Stuopelienė

Pateikta: 2017-01-13 (atnaujinta: 2017-03-23)

 

Sausio 13 d. lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" bendruomenė dalyvavo visuotinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija"

​Direktorės pavaduotoja ugdymui
Liucija Lengvinienė
 
 
 

Pateikta: 2017-01-12 (atnaujinta: 2017-01-12)

Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-131. (Sprendimas galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.)

                  Centralizuotos tėvų (globėjų) prašymų registracijos ir gyventojų informavimo interaktyvios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų poreikio ir laisvų vietų rajono Mokyklose paieškos informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-547. (Dokumentas galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.)

Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (nauja redakcija), patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-280.  (Sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.)

Svarbiausi aprašo pakeitimai:

I.   Pakeistos vaikų priėmimo į rajono mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes priėmimo pirmenybės ir jos išdėstytos  kita tvarka:

Priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes laikomasi eilės pagal tėvų Prašymų registracijos datą ir turimas pirmenybes:

1.    vaikams, kuriems savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (Vaiko gerovės komisijos siūlymu) paskirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;

2.    vaikams, kurie auga šeimoje, įrašytoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą ir nėra ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas;

3.    vaikams, kurių vienas iš tėvų profesinės karo tarnybos karys (nauja);

Pateikta: 2016-11-21 (atnaujinta: 2016-11-21)
Š. m. lapkričio 11 d. mūsų įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupės ,,Drugelių“  priešmokyklinukai  nuvyko pas draugus, Klaipėdos ,,Žuvėdros“ lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Pušelės“  vaikučius.  Dalyvavo saviraiškos  šventėje ,,Oželis baltas“.  Juos paruošė meninio ugdymo mokytoja A. Varkojienė, auklėtoja K. Kaunienė, padėjo ugdytinių tėveliai.
Renginio dalyviai susipažino su lietuvių liaudies papročiais – paskutine rudens švente - Švento Martyno diena . Tai piemenų ganiavos pabaigtuvės. Piemenys varydavo gyvulius į tvartus, baigdavosi lauko darbai. Šeimininkai atsiskaitydavo su piemenimis ir išleisdavo atostogų iki pavasario.  Piemenukai, norėdami  greičiau prišaukti žiemą ir ganiavos užbaigą, švęsdavo   Baltojo oželio šventę.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Naujienos