Skip to content Skip to navigation

Metodinėje dienoje dalinosi gerąja darbo patirtimi

Pateikta: 2018-02-26 (atnaujinta: 2018-02-26)
  
 
     Vasario mėnesį Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ įvyko metodinė diena „Šiandienos vaikas. Aš darželyje“, kurios tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi, dirbant su šiuolaikiniais ikimokyklinio amžiaus vaikais. Ikimokyklinio ugdymo pedagogės, susirinkusios iš įvairių Kretingos rajono įstaigų, galėjo stebėti filmuotas atviras veiklas, klausyti aktualių pranešimų, aptarti ir diskutuoti apie tai, kaip ugdyti šiuolaikinius vaikus, kaip pritaikyti informacines komunikacines technologijas, kad ugdymo procesas būtų orientuotas į vaiką, būtų jam įdomus, skatintų tyrinėti ir visapusiškai pažinti pasaulį.
     Metodinę dieną organizavo lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Zita Domarkienė, pavaduotoja ugdymui Diana Bakstienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogės Vaida Adomavičienė ir Agnė Stuopelienė.
Direktorė Z. Domarkienė teigė, kad šiandien sparčiai tobulėjant informacinėms technologijoms nieko nebestebina, kad daug dažniau vaikai vietoj knygos renkasi išmaniuosius telefonus, planšetę, kompiuterinius žaidimus, angliškas daineles dainuoja aiškiau nei lietuviškas, todėl ugdant šiuolaikinius ikimokyklinio amžiaus vaikus neužtenka tradicinių ugdymo metodų. „Lyginant su ankstesnių kartų vaikais,  šiandieninių vaikų, dažnai vadinamų alfa kartos, veiklos tempas yra nepastovus ir greitesnis, jie vienu metu gali atlikti kelis darbus: piešti, stebėti, ką daro draugas, komentuoti, ką mato, kalbėtis su kitu vaiku ir dar pasakoti savo įspūdžius. Šiuolaikiniai vaikai mėgsta eksperimentuoti ir tyrinėti. Juos sudomina tai, kur jie gali atsiskleisti, kurti kažką patys, atrasti naujus dalykus. Tad ir pedagogams būtina ieškoti tokių darbo formų, kurios galėtų patenkinti šiuolaikinio vaiko poreikius“, – aptardama darbo su šiuolaikiniais vaikais specifiką akcentavo direktorė Z. Domarkienė.
     „Kalbėti, diskutuoti, dalintis gerąja patirtimi dirbant su šiuolaikiniais ikimokyklinio amžiaus vaikais yra būtina. Šiandien su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais dirbantys pedagogai išties susiduria su iššūkiais: kaip sudominti šiuolaikinį išmaniąsias technologijas gerai įvaldžiusį vaiką, kokius aktyviuosius ir interaktyviuosius metodus ir būdus pasirinkti, kad jo ugdymasis būtų sėkmingas, kad kiekvienas vaikas darytų pažangą ir patirtų sėkmę“, – kalbėjo pavaduotoja D. Bakstienė.
     Metodinėje dienoje gerąja darbo patirtimi su susirinkusiomis kolegėmis pasidalino auklėtojos A. Stuopelienė  ir V. Adomavičienė.

A. Stuopelienė pristatė filmuotą atvirą veiklą „Interaktyvi pamokėlė – žalios ir išmanios varlės“. Pedagogė pademonstravo, kaip sumaniai naudojant IKT ir tradicinius žaidimus galima sudominti vaikus, paskatinti juos aktyviai veikti. Buvo pateikiamos įvairios interaktyvios užduotys, lavinančios vaikų pastabumą, aktyvumą, smalsumą, skatinančios mąstyti, spręsti problemines situacijas. Interaktyvią pamoką papildė tradiciniai žaidimai: vaikai žaidė varlytes, imituodami jas šokinėjo per balas.
Skaitydama pranešimą „IKT naudojimo galimybės ikimokykliniame ugdyme“ A. Stuopelienė pristatė, kodėl svarbu naudoti IKT  ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus.
     Informacinės technologijos tampa vis svarbesnės vaiko gyvenime, nes tai vaikų pažinimo, kūrybos ir saviraiškos priemonė, keičianti jų kasdieninę veiklą ir laisvalakį. „Jei pedagogas retai naudoja interaktyvius darbo metodus ir interatyvias metodines priemones vaikai tikrai ims nuobodžiauti. Šiuolaikiniai vaikai labiau mėgsta mokytis kažką darydami, veikdami, negu klausydami, skaitydami, atsakydami į klausimus. Su IKT pedagogas gali pasitelkti visus penkis pojūčius ir sudaryti vaikams sąlygas įdomiai ir sėkmingai mokytis, kurti, tyrinėti“, – įsitikinusi pedagogė.
Jog IKT naudojimas yra reikalingas ugdant ikimokyklinukus, įrodė ir atlikta anketinė tėvų apklausa. A. Stuopelienės teigimu, tėvų nuomone, IKT skatina vaikų aktyvumą, paįvairina ir papildo ugdomąją veikla, kelia motyvaciją pažinti, lavina aplinkos pažinimo gebėjimus. „Iš anketinės tėvų apklausos buvo įdomu sužinoti, kad kompiuterius, planšetes, išmaniuosius telefonus vaikai naudoja ne tik filmukams žiūrėti, žaisti kompiuterinius žaidimus, bet ir fotografuoti gamtai, įrašyti dominantiems garsams. Kūrybingas IKT naudojimas tradicinę vaikų veiklą paverčia naujų galimybių erdve“, – kalbėjo A. Stuopelienė.
     Pedagogė V. Adomavičienė pristatė dvi filmuotas atviras veiklas tema „Pedagogo kūrybiškumo paieškos šiuolaikiniam vaikui“. Komentuodama interaktyvią pamoką „Mažasis mokslininkas“, su kolegėmis pasidalino, kaip vaikus kūrybiškai sudominti tyrinėjimais, supažindinti su moklsininko darbu, jo priemonėmis. Vaikai turėjo galimybę patyrinėti mikroskopą, atlikti bandymų. Antroje pamokėlėje „Mano kūnas“ pademonstravo, kaip vaikus įdomiai supažindinti su kūno dalimis.
Skaitydama pranešimą „Augu kartu su naująja karta“ V. Adomavičienė kvietė diskutuoti, kaip ugdyti šiuolaikinius vaikus, kaip pedagogui prisitaikyti prie šiuolaikinių vaikų, ar dar yra patikimi tradiciniai ugdymo metodai. Daugumos į metodinę dieną susirinkusių pedagogių nuomonė buvo ta, kad visada būtina augti su šiuolaikinių vaikų, ieškoti tinkamų darbo metodų, kurie padėtų ir pačiam vaikui ugdytis, augti, visapusiškai tobulėti.
     „Visi gyvename besikeičiančiame pasaulyje. Keičiasi erdvės, žaislai, knygos, animacinaia filmukai. Mes, suaugusieji, be abejo, pastebime, kaip ir kas keičiasi, patyrėme, kaip atsirado išmaniosios technologijos, išmokome jomis dirbti. Šiandienos vaikai jau gimė ir gyvena technologijų pasaulyje ir kitokio neįsivaizduoja, tad mūsų, kaip pedagogų siekiamybė spėti augti kartu su naująja karta, ją ugdyti taip, kaip jai yra suprantama ir priimtina“, – pasakojo V. Adomavičienė.
Pedagogė pristatė ir atlikta tyrimą, kaip tėvai įsivaizduoja šiuolaikinį ikimokyklinį ugdymą. Tėvai išsakė savo nuomonę, kad norėtų daugiau erdvės vaikų žaidimams, daugiau specialistų, dirbančių su specialiųjų poreikių vaikais, įvairesnių būrelių,  lavinamųjų žaidimų ir veiklos. Labai svarbu, kad būtų tenkinami vaiko poreikiai, interesai, būtų atsižvelgta į vaiko galias ir atsisakyta pasyvaus ugdymo, o vaikai ugdytųsi aktyviai veikdami ir tyrinėdami. „Tėvų išsakytos mintys rodo, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogai privalo nestovėti vietoje, keistis. Išties tai šiandien yra labai sunku, nes spalvotoji televizija, spauda, kompiuteriai vaikams gali duoti ir daugiau negu pedagogas. Todėl svarbu, kad pedagogas būtų motyvuotas, kūrybiškas“, – teigė V. Adomavičienė.
     Metodinę dieną susirinkę ikimokyklinio ugdymo pedagogai baigė refleksija apie tai, jog šiandieniniam vaikui reikia šiuolaikiško, kūrybingo, informacines technologijas išmanančio pedagogo, žadinančio vaiko smalsumą, skatinančio tyrinėti ir atrasti.

  

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Neringa Mikaločienė