Skip to content Skip to navigation

Tarptautinė gimtosios kalbos diena

Pateikta: 2018-03-05 (atnaujinta: 2018-03-05)

 

     „Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas". (Mikalojus Daukša)                                                                                             

Žemė lietuviškai Žemė
Ir saulė virš jos lietuviškai Saulė.
Žolė ir gėlė taip gražiai
Lietuviškai auga,
Ir lietus, kai lyja,
Kai beldžia į langą – įleisk.
Žinai tada, kad esi...
Dėlioji žodžius,
Kad savo šaknis pajaustum
Ir suprastum, jog myli
Lietuviško žodžio skambesį...
 
(E. Bacevičienė)  
 
     Visų didžiausia tautos dovana yra kalba, todėl Vasario 21-ąją Jungtinės Tautos nuo 1999 metų yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena.

     Lietuviai nuo seno labai brangino savo kalbą. Jos nesunaikino nei lenkinimas, nei rusinimas, nei tremtys. Jau mūsų seneliai jautė žodžio skonį burnoj. Jie mokėjo pasaką pasekti, mįslę įminti, paukščio giesmelę pamėgdžioti, žaidimą pažaisti, greitakalbę – greit greit pasakyti. Mūsų seneliai mokėjo pašmaikštauti, pajuokauti, vienas iš kito nepiktai pasijuokti, pasišaipyti... Vienu žodžiu – neieškodavo žodžio kišenėje.
     Minint tarptautinę gimtosios kalbos dieną lopšelio darželio „Ažuoliukas“ vaikams grupėse auklėtojos suorganizavo pramogą „Mano kalba skambiausia“. Vaikai su auklėtojomis kalbėjo, kokia svarbi gimtoji kalba, piešė abėcėlę, vaidino raideles, kurios susibėga į žodį, į sakinį. Kad vaikai pajustų gimtosios kalbos skambesį sekė tarmiškas pasakas, minė mįsles, mokėsi pasakų. Taip norėjosi, kad vaikai nuo mažens suprastų, kokia svarbi, graži, turtinga gimtoji kalba.  Juk ne veltui Vydūnas yra pasakęs, kad kiekvienas, kuris kalba  gimtąja kalba, yra mažasis menininkas.
 
 
   
 

   

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Neringa Mikaločienė