Skip to content Skip to navigation

Komisijos, darbo grupės

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2018-10-25)

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Zita Domarkienė–direktorė, pirmininkė;

Agnė Stuopelienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, narė;

Sigita Lubienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, narė;

Lukošienė Birutė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, narė;

Jašinskienė Laima – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, narė.

 

Inventorizacijos komisija

Sigita Lubienė - ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, narė;

Danutė Bendikienė - ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, narė;

Vida Pikturnienė – vyresnioji buhalterė, narė.

 

Viešųjų pirkimų komisija

Stasė Žvaginienė – ūkio dalies vedėja, organizatorė;

Zita Domarkienė – direktorė, narė;

Vida Pikturnienė – vyr. buhalterė, narė;

Birutė Lukošienė - ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, narė;

Silvija Balčiūnienė– raštinės vedėja, narė.

 

Vaiko gerovės komisija

Diana Bakstienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Audronė Domarkienė - logopedė metodininkė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Agnė Stuopelienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, komisijos narė;

Kristina Kaunienė - ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, komisijos narė;

Adolfina Grubliauskienė - ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, komisijos narė;

Vaida Adomavičienė - ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, komisijos narė;

Gitana Domarkienė - logopedė metodininkė, komisijos narė.