Skip to content Skip to navigation

Darbo užmokestis

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2017-10-17)

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Praėjusių metų (2016 m.)

Darbuotojų skaičius

Praėjusio ketvirčio
(2017 m. III ketv.)
Direktorius 1 - 1 -
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 - 1 -
Ūkio dalies vedėjas 1 - 1 -
Vyr. buhalteris 1 - 1 -
Raštinės vedėjas 1 - 1 -

Auklėtojas

15

658,53

14

665,55

Auklėtojas metodininkas

5

727,28

6

734,72

Logopedas 1 - 1 -
Meninio ugdymo mokytojas 2 - 2 -

Auklėtojo padėjėjas

12

380

12

400,64

Virėjas 3 380 3 400,64
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų techninės priežiūros darbininkas) 4 380 - 380

Per 2017 m. III ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.