Skip to content Skip to navigation

Darbo užmokestis

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2018-05-10)

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Praėjusių metų (2017 m.)

Darbuotojų skaičius

Praėjusio ketvirčio
(2018 m. I ketv.)
Direktorius 1 - 1 -
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 - 1 -
Ūkio dalies vedėjas 1 - 1 -
Vyr. buhalteris 1 - 1 -
Raštinės vedėjas 1 - 1 -

Auklėtojas

15

658,53

15

684,21

Auklėtojas metodininkas

5

727,28

5

791,66

Logopedas 1 - 1 -
Meninio ugdymo mokytojas 2 - 2 -

Auklėtojo padėjėjas

12

400

12

442,42

Virėjas 3 400 3 442,42
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų techninės priežiūros darbininkas) 4 380 - 400

Per 2018 m. I ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.