Skip to content Skip to navigation

Veiklos kryptys

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2016-02-05)

Veiklos sritis - ŠVIETIMAS, identifikavimo kodas - 85.

Pagrindinė veiklos rūšis - IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMAS, identifikavimo kodas - 85.10.10

Kitos veiklos rūšys - PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMAS, identifikavimo kodas - 85.10.20

Prioritetinė ugdymo(si) kryptis - SVEIKOS GYVENSENOS IR EKOLOGINĖS ELGSENOS UGDYMAS PER ETNOKULTŪRĄ.